Zadzwoń do nas +48 515 739 219

Polityka Prywatności strony internetowej www.owlie.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej www.owlie.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów witryny.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Marta Baczewska prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Owlie S. A., NIP:7393886032, REGON: 364617678, ul. Jarzębinowa 24, 11-034 Stawiguda, adres e-mail: hurtownia@owlie.pl, zwany dalej „Administratorem” .
1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO).
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania na stronie internetowej www.owlie.pl oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji o ofercie na wskazany w zapytaniu adres e-mail oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.
2.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub żądania do ich usunięcia.
2.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: Nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej.
2.4. Podanie danych zawartych na formularzu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzach na stronie internetowej danych osobowych niezbędnych do kontaktu skutkuje brakiem możliwości tegoż kontaktu.
3.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest wyrażenie świadomej zgody.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4.2. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
4.3. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej).
4.4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
4.5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług lub produktów Administratora.
4.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
4.7. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:
5.2.1. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy
5.2.2. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
5.2.3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony.
5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszej strony internetowej www.owlie.pl.
6.2. Administrator Danych wprowadził odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
6.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.